top of page

Home green home

Zámerom mojej práce bolo priniesť kúsok zelene priamo domov - bližšie k ľuďom, z exteriéru do interiéru.
Vytvorila som kolekciu nádob a váz na rôzne izbové rastliny. Pri vytváraní nádob mi išlo nielen o prenesenie zelene do prostredia interiéru, ale aj o akýsi hlbší vzájomný vzťah nádoby a rastliny, v ktorej bude žiť svoj život aj naďalej, po presťahovaní.


Vymyslela som si vlastnú technológiu, kde pri odlievaní porcelánu do sádrových foriem primiešavam zeminu/pôdu, ktorá vytvára po výpale zaújimavý reliéf hrudiek pôdy vo vnútri výrobkov a iný dekor zas zvonku. Pri správnej teplote sa vytavuje a kúsky pôdy sa správajú ako glazúra. Vzniká tak akási symbióza medzi rastlinou a samotnou porcelánovou nádobou s kúskami pôdy. 

bottom of page